Expedieri și returnări

Expedierea pachetului dumneavoastră

Pachetele sunt în general trimise în 2 zile de la primirea plății și sunt expediate prin UPS cu urmărire și livrare fără semnătură. Dacă preferați livrarea prin UPS Extra cu semnătură obligatorie, va fi aplicat un cost adițional, astfel că vă rugăm să ne contactați înainte de a alege această metodă. Orice metodă alegeți, veți avea o legătură pentru urmărirea online a pachetului dumneavoastră.

Costul livrării include costul procesării și ambalării, cât și costurile poștale. Costul procesării este fix, în timp ce costul transportului poate varia în funcție de greutatea totală a pachetului. Vă sfătuim să vă grupați toate articolele într-o singură comandă. Noi nu putem grupa comenzi distincte plasate separat, astfel că fiecăreia i se vor aplica costuril de livrareand shipping fees will apply to each of them. Riscurile aferente livrării cad în responsabilitatea dumneavoastră, dar luăm măsuri speciale pentru a proteja obiectele fragile.

Cutiile sunt generos dimensionate și articolele dumneavoatră sunt bine protejate.

Load Time 332 ms
Querying Time 103 ms
Queries 107
Memory Peak Usage 28.8 Mb
Included Files 684 files - 7.93 Mb
PrestaShop Cache 0.75 Mb
Global vars 0.11 Mb
PrestaShop Version 1.7.8.7
PHP Version 7.2.34
MySQL Version 5.7.42-cll-lve
Memory Limit 128M
Max Execution Time 30s
Smarty Cache disabled
Smarty Compilation never recompile
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 0 ms 0 ms 11.21 Mb 11.5 Mb
__construct 16 ms 16 ms 2.03 Mb 14.1 Mb
init 111 ms 127 ms 6.79 Mb 20.8 Mb
checkAccess 0 ms 127 ms - Mb 20.8 Mb
setMedia 22 ms 149 ms 1.02 Mb 21.2 Mb
postProcess 0 ms 149 ms - Mb 21.2 Mb
initHeader 0 ms 149 ms - Mb 21.2 Mb
initContent 82 ms 231 ms 4.26 Mb 25.4 Mb
initFooter 0 ms 231 ms - Mb 25.4 Mb
display 101 ms 332 ms 3.40 Mb 28.8 Mb
Hook Time Memory Usage
displayFooter 30 ms 0.97 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 23 ms 0.25 Mb
DisplayHeader 23 ms 0.93 Mb
displayNav2 8 ms 0.24 Mb
displayFooterBefore 7 ms 0.32 Mb
displayTop 4 ms 0.13 Mb
displayNav1 3 ms 0.07 Mb
DisplayFooter 3 ms 0.10 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 2 ms 0.14 Mb
DisplayGDPRConsent 1 ms 0.04 Mb
DisplayMyAccountBlock 0 ms - Mb
DisplayAfterBodyOpeningTag 0 ms - Mb
DisplayNavFullWidth 0 ms - Mb
DisplayFooterBefore 0 ms - Mb
DisplayFooterAfter 0 ms - Mb
15 hook(s) 104 ms 3.21 Mb
Module Time Memory Usage
blockwishlist 7 ms 0.35 Mb
ps_emailsubscription 14 ms 0.50 Mb
ps_facebook 24 ms 1.15 Mb
blockreassurance 1 ms 0.09 Mb
productcomments 3 ms 0.18 Mb
ps_imageslider 3 ms 0.29 Mb
ps_searchbar 3 ms 0.09 Mb
ps_shoppingcart 4 ms 0.12 Mb
psxmarketingwithgoogle 3 ms 0.20 Mb
ps_contactinfo 5 ms 0.16 Mb
ps_languageselector 2 ms 0.07 Mb
ps_currencyselector 3 ms 0.09 Mb
ps_customersignin 2 ms 0.08 Mb
ps_mainmenu 6 ms 0.40 Mb
psgdpr 3 ms 0.19 Mb
ps_socialfollow 3 ms 0.12 Mb
ps_linklist 27 ms 0.93 Mb
ps_customeraccountlinks 3 ms 0.10 Mb
statsdata 24 ms 0.31 Mb
19 module(s) 139 ms 5.42 Mb

Stopwatch SQL - 107 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('54718', '16', '66027828', '', '1', '1', '2023-06-09 13:24:35')
11614 ms 1 /classes/ObjectModel.php:578
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
4338 ms 1 /classes/ObjectModel.php:578
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` `ms` ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
4284 ms 549 Yes Yes /classes/Hook.php:1183
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
3980 ms 388 /classes/Configuration.php:160
SELECT SQL_NO_CACHE cl.*,c.*, cl.`name` country, z.`name` zone
FROM `ps_country` c INNER JOIN ps_country_shop country_shop
ON (country_shop.id_country = c.id_country AND country_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_country_lang` cl ON (c.`id_country` = cl.`id_country` AND cl.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_zone` z ON (z.`id_zone` = c.`id_zone`)
WHERE 1
ORDER BY cl.name ASC
3154 ms 241 Yes /classes/Country.php:147
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
2882 ms 0 /classes/Hook.php:1243
SELECT SQL_NO_CACHE lower(name) as name
FROM `ps_hook` h
WHERE (h.active = 1)
1949 ms 762 /classes/Hook.php:1283
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_state` ORDER BY `name` ASC
1801 ms 394 Yes /classes/Country.php:154
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'diablosauto.ro' OR su.domain_ssl = 'diablosauto.ro')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
1658 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:1350
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM ps_cart_product cp INNER JOIN ps_product p
ON (p.id_product = cp.id_product) INNER JOIN ps_product_shop ps
ON (ps.id_shop = cp.id_shop AND ps.id_product = p.id_product) WHERE cp.id_cart=0 LIMIT 1
1505 ms 1 /classes/Cart.php:4218
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_currency` c ORDER BY `iso_code` ASC
1478 ms 1 Yes /classes/Currency.php:709
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
1458 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
1414 ms 40 Yes /classes/Dispatcher.php:643
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 36) LIMIT 1
1285 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE lb.`id_link_block`
FROM ps_link_block lb
INNER JOIN ps_link_block_shop lbs ON lbs.`id_link_block` = lb.`id_link_block`
WHERE lb. `id_hook` = 41 AND lbs.`id_shop` = 1
ORDER by lbs.`position`
1181 ms 2 Yes /modules/ps_linklist/src/LegacyLinkBlockRepository.php:87
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_lang` `b` ON a.`id_currency` = b.`id_currency` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
1161 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
1153 ms 1 /classes/Language.php:1049
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
1143 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:711
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook`
1103 ms 762 /classes/Hook.php:1243
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
1076 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 1) LIMIT 1
1061 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 54718
AND `date_add` > '2023-06-09 12:54:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
1019 ms 1 Yes /classes/Connection.php:154
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab`
1016 ms 149 /classes/Tab.php:359
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `alias` FROM `ps_hook_alias`
888 ms 88 /classes/Hook.php:301
SELECT SQL_NO_CACHE format
FROM `ps_address_format`
WHERE `id_country` = 36 LIMIT 1
880 ms 1 /classes/AddressFormat.php:672
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type` WHERE 1 AND `products` = 1 ORDER BY `width` DESC, `height` DESC, `name`ASC
839 ms 7 Yes /classes/ImageType.php:109
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category_lang`
WHERE `id_cms_category` = 1 AND `id_shop` = 1
829 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
807 ms 62 /classes/module/Module.php:340
SELECT SQL_NO_CACHE `id_page`
FROM `ps_page`
WHERE `id_page_type` = 7 LIMIT 1
802 ms 1 /classes/Page.php:83
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_link_block_lang`
WHERE `id_link_block` = 1
802 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "prices-drop"
OR m.page = "pricesdrop"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
795 ms 2 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
780 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
758 ms 1 /classes/module/Module.php:2237
SELECT SQL_NO_CACHE psgdpr.active FROM `ps_psgdpr_consent` psgdpr
WHERE psgdpr.id_module = 22 LIMIT 1
755 ms 1 /modules/psgdpr/classes/GDPRConsent.php:132
SELECT SQL_NO_CACHE id_required_field, object_name, field_name
FROM ps_required_field
745 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1510
SELECT SQL_NO_CACHE id_page_type
FROM ps_page_type
WHERE name = 'cms' LIMIT 1
742 ms 1 /classes/Page.php:104
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
707 ms 1 /classes/Language.php:1198
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "contact"
OR m.page = "contact"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
675 ms 1 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "new-products"
OR m.page = "newproducts"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
671 ms 2 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "best-sales"
OR m.page = "bestsales"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
667 ms 2 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_lang`
WHERE `id_cms` = 5 AND `id_shop` = 1
666 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 2) LIMIT 1
652 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang` FROM `ps_lang`
WHERE `locale` = 'ro-ro'
OR `language_code` = 'ro-ro' LIMIT 1
641 ms 1 /classes/Language.php:853
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
638 ms 1 /classes/Country.php:193
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
632 ms 1 /classes/shop/Shop.php:1171
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "sitemap"
OR m.page = "sitemap"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
630 ms 1 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 36) LIMIT 1
629 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 3) LIMIT 1
627 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_lang`
WHERE `id_cms` = 1 AND `id_shop` = 1
624 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
617 ms 1 /classes/Currency.php:1126
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_facebook" LIMIT 1
615 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_currency
FROM `ps_currency` c
WHERE (iso_code = 'RON') LIMIT 1
609 ms 1 /classes/Currency.php:893
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
603 ms 1 /classes/shop/ShopUrl.php:182
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 1) LIMIT 1
601 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "stores"
OR m.page = "stores"
)
AND ml.id_lang = 1
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
599 ms 1 /classes/Meta.php:190
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_lang`
WHERE `id_cms` = 2 AND `id_shop` = 1
598 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_link_block_lang`
WHERE `id_link_block` = 2
597 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_contactinfo" LIMIT 1
593 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
593 ms 1 /classes/shop/Shop.php:205
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_lang`
WHERE `id_cms` = 4 AND `id_shop` = 1
592 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 5) LIMIT 1
587 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
580 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE name, alias FROM `ps_hook_alias`
579 ms 88 /classes/Hook.php:353
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_lang`
WHERE `id_cms` = 3 AND `id_shop` = 1
579 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 4) LIMIT 1
578 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
576 ms 1 Yes /classes/Language.php:974
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_legalcompliance" LIMIT 1
576 ms 0 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 15 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
571 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `iso_code`
FROM `ps_country`
WHERE `id_country` = 36 LIMIT 1
571 ms 1 /classes/Country.php:274
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_link_block` a
LEFT JOIN `ps_link_block_shop` `c` ON a.`id_link_block` = c.`id_link_block` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_link_block` = 1) LIMIT 1
567 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
567 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 1) LIMIT 1
562 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_currencyselector" LIMIT 1
561 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country_lang`
WHERE `id_country` = 36
557 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 0 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
555 ms 0 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_hook` a
WHERE (a.`id_hook` = 41) LIMIT 1
550 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_socialfollow" LIMIT 1
543 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang` FROM `ps_lang`
WHERE `locale` = 'ro-ro'
OR `language_code` = 'ro-ro' LIMIT 1
540 ms 1 /classes/Language.php:853
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 29 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
537 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 18 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
537 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `need_identification_number`
FROM `ps_country`
WHERE `id_country` = 36 LIMIT 1
536 ms 1 /classes/Country.php:401
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 32 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
533 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
533 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `need_identification_number`
FROM `ps_country`
WHERE `id_country` = 36 LIMIT 1
533 ms 1 /classes/Country.php:401
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 27 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
531 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 60 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
531 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_mainmenu" LIMIT 1
525 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_languageselector" LIMIT 1
525 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_customeraccountlinks" LIMIT 1
517 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_searchbar" LIMIT 1
516 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
515 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1647
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 19 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
515 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 33 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
511 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_link_block` a
LEFT JOIN `ps_link_block_shop` `c` ON a.`id_link_block` = c.`id_link_block` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_link_block` = 2) LIMIT 1
510 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:76
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 17 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
509 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_emailsubscription" LIMIT 1
509 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_linklist" LIMIT 1
505 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_customersignin" LIMIT 1
501 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 30 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
500 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 22 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
498 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_cms_shop`
WHERE `id_cms` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
496 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1647
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_shoppingcart" LIMIT 1
485 ms 1 /classes/module/Module.php:2840
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency_lang`
WHERE `id_currency` = 1
476 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:84
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
474 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1647
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 28 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
459 ms 1 /classes/module/Module.php:2328
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
453 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1647
SELECT SQL_NO_CACHE `need_identification_number`
FROM `ps_country`
WHERE `id_country` = 36 LIMIT 1
442 ms 1 /classes/Country.php:401

Doubles

13 queries
SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = <span style="color:blue">XX</span> AND `id_shop` = <span style="color:blue">XX</span> LIMIT <span style="color:blue">XX</span>
5 queries
SELECT *
							FROM `ps_cms_lang`
							WHERE `id_cms` = <span style="color:blue">XX</span> AND `id_shop` = <span style="color:blue">XX</span>
5 queries
SELECT *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = <span style="color:blue">XX</span>
WHERE (a.`id_cms` = <span style="color:blue">XX</span>) LIMIT <span style="color:blue">XX</span>
3 queries
			SELECT `need_identification_number`
			FROM `ps_country`
			WHERE `id_country` = <span style="color:blue">XX</span> LIMIT <span style="color:blue">XX</span>
2 queries
SELECT `id_lang` FROM `ps_lang`
          WHERE `locale` = 'ro-ro'
          OR `language_code` = 'ro-ro' LIMIT <span style="color:blue">XX</span>
2 queries
SELECT *
FROM `ps_link_block` a
LEFT JOIN `ps_link_block_shop` `c` ON a.`id_link_block` = c.`id_link_block` AND c.`id_shop` = <span style="color:blue">XX</span>
WHERE (a.`id_link_block` = <span style="color:blue">XX</span>) LIMIT <span style="color:blue">XX</span>
2 queries
SELECT *
							FROM `ps_link_block_lang`
							WHERE `id_link_block` = <span style="color:blue">XX</span>

Tables stress

16 module_shop
15 module
8 country
7 cms_shop
7 meta
7 meta_lang
6 lang
6 cms_lang
6 cms
6 hook
5 currency
4 shop_url
4 shop
4 currency_shop
4 lang_shop
3 country_shop
3 link_block
3 hook_alias
3 country_lang
3 link_block_shop
2 link_block_lang
2 group_shop
2 shop_group
2 currency_lang
2 configuration
1 address_format
1 connections
1 page_type
1 psgdpr_consent
1 cms_category_lang
1 cms_category_shop
1 cms_category
1 required_field
1 state
1 image_type
1 product_shop
1 product
1 cart_product
1 hook_module
1 zone
1 hook_module_exceptions
1 tab
1 group_lang
1 group
1 configuration_lang
1 module_group
1 page

ObjectModel instances

Name Instances Source
CMS 8 /controllers/front/CmsController.php [53]
/classes/Meta.php [481]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [135]
Country 8 /config/config.inc.php [157]
/classes/controller/FrontController.php [374]
/classes/AddressFormat.php [404]
/classes/controller/FrontController.php [1677]
/classes/AddressFormat.php [404]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [102]
/classes/AddressFormat.php [404]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [102]
AddressFormat 3 /classes/controller/FrontController.php [1671]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [96]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [96]
State 3 /classes/controller/FrontController.php [1676]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [91]
/modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php [91]
Language 2 /config/config.inc.php [222]
/classes/Tools.php [581]
Hook 2 /modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [61]
/modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php [61]
Currency 2 /src/Adapter/Currency/CurrencyDataProvider.php [101]
/classes/Tools.php [704]
PrestaShop\Module\LinkList\Model\LinkBlock 2 /modules/ps_linklist/src/LegacyLinkBlockRepository.php [91]
/modules/ps_linklist/src/LegacyLinkBlockRepository.php [91]
Shop 1 /config/config.inc.php [128]
Guest 1 /modules/statsdata/statsdata.php [77]
CMSCategory 1 /controllers/front/CmsController.php [159]
Gender 1 /classes/controller/FrontController.php [1606]
Address 1 /classes/shop/Shop.php [469]
Risk 1 /classes/controller/FrontController.php [1609]
Group 1 /classes/Cart.php [248]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [443]
Customer 1 /config/config.inc.php [249]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [557]
Connection 1 /modules/statsdata/statsdata.php [111]

Included Files

# Filename
0 /index.php
1 /config/config.inc.php
2 /config/defines.inc.php
3 /config/autoload.php
4 /vendor/autoload.php
5 /vendor/composer/autoload_real.php
6 /vendor/composer/platform_check.php
7 /vendor/composer/ClassLoader.php
8 /vendor/composer/include_paths.php
9 /vendor/composer/autoload_static.php
10 /vendor/react/promise/src/functions_include.php
11 /vendor/react/promise/src/functions.php
12 /vendor/paragonie/random_compat/lib/random.php
13 /vendor/symfony/polyfill-php70/bootstrap.php
14 /vendor/symfony/polyfill-intl-normalizer/bootstrap.php
15 /vendor/symfony/polyfill-php72/bootstrap.php
16 /vendor/symfony/polyfill-intl-idn/bootstrap.php
17 /vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php
18 /vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
19 /vendor/symfony/polyfill-php73/bootstrap.php
20 /vendor/symfony/polyfill-php73/Php73.php
21 /vendor/symfony/polyfill-iconv/bootstrap.php
22 /vendor/jakeasmith/http_build_url/src/http_build_url.php
23 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/abs.php
24 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acos.php
25 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acosh.php
26 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acot.php
27 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acoth.php
28 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acsc.php
29 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/acsch.php
30 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/argument.php
31 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/asec.php
32 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/asech.php
33 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/asin.php
34 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/asinh.php
35 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/atan.php
36 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/atanh.php
37 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/conjugate.php
38 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/cos.php
39 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/cosh.php
40 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/cot.php
41 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/coth.php
42 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/csc.php
43 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/csch.php
44 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/exp.php
45 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/inverse.php
46 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/ln.php
47 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/log2.php
48 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/log10.php
49 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/negative.php
50 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/pow.php
51 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/rho.php
52 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/sec.php
53 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/sech.php
54 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/sin.php
55 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/sinh.php
56 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/sqrt.php
57 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/tan.php
58 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/tanh.php
59 /vendor/markbaker/complex/classes/src/functions/theta.php
60 /vendor/markbaker/complex/classes/src/operations/add.php
61 /vendor/markbaker/complex/classes/src/operations/subtract.php
62 /vendor/markbaker/complex/classes/src/operations/multiply.php
63 /vendor/markbaker/complex/classes/src/operations/divideby.php
64 /vendor/markbaker/complex/classes/src/operations/divideinto.php
65 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/adjoint.php
66 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/antidiagonal.php
67 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/cofactors.php
68 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/determinant.php
69 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/diagonal.php
70 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/identity.php
71 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/inverse.php
72 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/minors.php
73 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/trace.php
74 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/functions/transpose.php
75 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/add.php
76 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/directsum.php
77 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/subtract.php
78 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/multiply.php
79 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/divideby.php
80 /vendor/markbaker/matrix/classes/src/operations/divideinto.php
81 /vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
82 /vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
83 /vendor/symfony/polyfill-apcu/bootstrap.php
84 /vendor/symfony/polyfill-intl-icu/bootstrap.php
85 /vendor/symfony/polyfill-php56/bootstrap.php
86 /vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php
87 /vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
88 /vendor/martinlindhe/php-mb-helpers/src/mb_helpers.php
89 /app/AppKernel.php
90 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Kernel.php
91 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/KernelInterface.php
92 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernelInterface.php
93 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/RebootableInterface.php
94 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/TerminableInterface.php
95 /config/alias.php
96 /classes/PrestaShopAutoload.php
97 /var/cache/prod/class_index.php
98 /config/bootstrap.php
99 /src/Core/ContainerBuilder.php
100 /src/Core/Foundation/IoC/Container.php
101 /src/Adapter/ServiceLocator.php
102 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Filesystem/Filesystem.php
103 /var/cache/prod/appParameters.php
106 /classes/controller/Controller.php
108 /classes/ObjectModel.php
109 /src/Core/Foundation/Database/EntityInterface.php
111 /classes/db/Db.php
113 /classes/Hook.php
115 /classes/module/Module.php
116 /src/Core/Module/ModuleInterface.php
118 /classes/Tools.php
119 /classes/Context.php
120 /classes/shop/Shop.php
121 /classes/db/DbPDO.php
122 /classes/AddressFormat.php
123 /classes/Configuration.php
124 /classes/Validate.php
125 /classes/cache/Cache.php
126 /src/Adapter/EntityMapper.php
127 /classes/db/DbQuery.php
128 /src/Core/Addon/Theme/ThemeManagerBuilder.php
129 /src/Adapter/Configuration.php
130 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
131 /src/Core/Domain/Configuration/ShopConfigurationInterface.php
132 /src/Core/ConfigurationInterface.php
133 /src/Core/Addon/Theme/ThemeRepository.php
134 /src/Core/Addon/AddonRepositoryInterface.php
135 /src/Core/Domain/Shop/ValueObject/ShopConstraint.php
136 /src/Core/Addon/Theme/Theme.php
137 /src/Core/Addon/AddonInterface.php
138 /vendor/shudrum/array-finder/ArrayFinder.php
139 /config/defines_uri.inc.php
140 /classes/Language.php
141 /src/Core/Language/LanguageInterface.php
142 /classes/Country.php
143 /classes/PrestaShopCollection.php
144 /classes/shop/ShopGroup.php
145 /classes/Cookie.php
146 /classes/PhpEncryption.php
147 /vendor/defuse/php-encryption/src/Core.php
148 /classes/PhpEncryptionEngine.php
149 /vendor/defuse/php-encryption/src/Key.php
150 /vendor/defuse/php-encryption/src/Encoding.php
151 /src/Core/Session/SessionHandler.php
152 /src/Core/Session/SessionHandlerInterface.php
153 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Session.php
154 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionInterface.php
155 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/PhpBridgeSessionStorage.php
156 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php
157 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php
158 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/MetadataBag.php
159 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagInterface.php
160 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php
161 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php
162 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/StrictSessionHandler.php
163 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/AbstractSessionHandler.php
164 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBag.php
165 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php
166 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagProxy.php
167 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBag.php
168 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php
169 /config/smarty.config.inc.php
170 /vendor/smarty/smarty/libs/Smarty.class.php
171 /vendor/smarty/smarty/libs/Autoloader.php
172 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_data.php
173 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_extension_handler.php
174 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
175 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php
176 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_resource.php
177 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_variable.php
178 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_source.php
179 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php
180 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
181 /config/smartyfront.config.inc.php
182 /classes/Smarty/SmartyResourceModule.php
183 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_resource_custom.php
184 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_registerresource.php
185 /classes/Smarty/SmartyResourceParent.php
186 /classes/Smarty/SmartyLazyRegister.php
187 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_registerplugin.php
188 /vendor/smarty/smarty/libs/plugins/modifier.truncate.php
189 /classes/Customer.php
190 /classes/Group.php
191 /classes/Link.php
192 /classes/shop/ShopUrl.php
193 /classes/Dispatcher.php
194 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/Request.php
195 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/FileBag.php
196 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
197 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpFoundation/HeaderBag.php
198 /src/Adapter/SymfonyContainer.php
199 /vendor/mobiledetect/mobiledetectlib/Mobile_Detect.php
200 /config/db_slave_server.inc.php
201 /controllers/front/CmsController.php
202 /classes/controller/FrontController.php
203 /src/PrestaShopBundle/Translation/TranslatorComponent.php
204 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/Translator.php
205 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/TranslatorInterface.php
206 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/TranslatorBagInterface.php
207 /src/PrestaShopBundle/Translation/PrestaShopTranslatorTrait.php
208 /src/PrestaShopBundle/Translation/TranslatorLanguageTrait.php
209 /src/PrestaShopBundle/Translation/TranslatorInterface.php
210 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/Formatter/MessageFormatter.php
211 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/Formatter/MessageFormatterInterface.php
212 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/Formatter/ChoiceMessageFormatterInterface.php
213 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/MessageSelector.php
214 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ConfigCacheFactory.php
215 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ConfigCacheFactoryInterface.php
216 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ConfigCache.php
217 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ResourceCheckerConfigCache.php
218 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ConfigCacheInterface.php
219 /var/cache/prod/translations/catalogue.ro-RO.NXhscRe.php
220 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/MessageCatalogue.php
221 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/MessageCatalogueInterface.php
222 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Translation/MetadataAwareInterface.php
223 /src/Adapter/Presenter/Object/ObjectPresenter.php
224 /src/Adapter/Presenter/PresenterInterface.php
225 /src/Adapter/Presenter/Cart/CartPresenter.php
226 /src/Adapter/Product/PriceFormatter.php
227 /src/Adapter/Image/ImageRetriever.php
228 /classes/tax/TaxConfiguration.php
229 /classes/Smarty/TemplateFinder.php
230 /classes/assets/StylesheetManager.php
231 /classes/assets/AbstractAssetManager.php
232 /src/Adapter/Assets/AssetUrlGeneratorTrait.php
233 /classes/assets/JavascriptManager.php
234 /classes/assets/CccReducer.php
235 /classes/CMS.php
236 /src/Adapter/ContainerBuilder.php
237 /src/Adapter/Environment.php
238 /src/Core/EnvironmentInterface.php
239 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Tools/Setup.php
240 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ArrayCache.php
241 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/CacheProvider.php
242 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/Cache.php
243 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FlushableCache.php
244 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/ClearableCache.php
245 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiOperationCache.php
246 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiGetCache.php
247 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiDeleteCache.php
248 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/MultiPutCache.php
249 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Configuration.php
250 /vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Configuration.php
251 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php
252 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/MappingDriver.php
253 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php
254 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/ClassMetadata.php
255 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/AnnotationRegistry.php
256 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/DoctrineAnnotations.php
257 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Annotation.php
258 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Entity.php
259 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embeddable.php
260 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Embedded.php
261 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/MappedSuperclass.php
262 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/InheritanceType.php
263 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorColumn.php
264 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/DiscriminatorMap.php
265 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Id.php
266 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/GeneratedValue.php
267 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Version.php
268 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumn.php
269 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinColumns.php
270 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Column.php
271 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToOne.php
272 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OneToMany.php
273 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToOne.php
274 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ManyToMany.php
275 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Table.php
276 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/UniqueConstraint.php
277 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Index.php
278 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/JoinTable.php
279 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SequenceGenerator.php
280 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/CustomIdGenerator.php
281 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ChangeTrackingPolicy.php
282 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/OrderBy.php
283 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQueries.php
284 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedQuery.php
285 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/HasLifecycleCallbacks.php
286 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PrePersist.php
287 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostPersist.php
288 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreUpdate.php
289 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostUpdate.php
290 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreRemove.php
291 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostRemove.php
292 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PostLoad.php
293 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/PreFlush.php
294 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/FieldResult.php
295 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/ColumnResult.php
296 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityResult.php
297 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQuery.php
298 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/NamedNativeQueries.php
299 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMapping.php
300 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/SqlResultSetMappings.php
301 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverride.php
302 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AssociationOverrides.php
303 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverride.php
304 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/AttributeOverrides.php
305 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/EntityListeners.php
306 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Cache.php
307 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/SimpleAnnotationReader.php
308 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Reader.php
309 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php
310 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocLexer.php
311 /vendor/doctrine/lexer/lib/Doctrine/Common/Lexer/AbstractLexer.php
312 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/Annotation/Target.php
313 /vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/CachedReader.php
314 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php
315 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php
316 /vendor/doctrine/persistence/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/Driver/AnnotationDriver.php
317 /var/cache/prod/FrontContainer.php
318 /src/Adapter/Container/LegacyContainer.php
319 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/DependencyInjection/Container.php
320 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/DependencyInjection/ResettableContainerInterface.php
321 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerInterface.php
322 /vendor/psr/container/src/ContainerInterface.php
323 /src/Adapter/Container/LegacyContainerInterface.php
324 /modules/gamification/vendor/autoload.php
325 /modules/gamification/vendor/composer/autoload_real.php
326 /modules/gamification/vendor/composer/autoload_static.php
327 /modules/psaddonsconnect/vendor/autoload.php
328 /modules/psaddonsconnect/vendor/composer/autoload_real.php
329 /modules/psaddonsconnect/vendor/composer/autoload_static.php
330 /modules/psgdpr/vendor/autoload.php
331 /modules/psgdpr/vendor/composer/autoload_real.php
332 /modules/psgdpr/vendor/composer/autoload_static.php
333 /modules/ps_mbo/vendor/autoload.php
334 /modules/ps_mbo/vendor/composer/autoload_real.php
335 /modules/ps_mbo/vendor/composer/autoload_static.php
336 /modules/ps_buybuttonlite/vendor/autoload.php
337 /modules/ps_buybuttonlite/vendor/composer/autoload_real.php
338 /modules/ps_buybuttonlite/vendor/composer/autoload_static.php
339 /modules/ps_metrics/vendor/autoload.php
340 /modules/ps_metrics/vendor/composer/autoload_real.php
341 /modules/ps_metrics/vendor/composer/autoload_static.php
342 /modules/ps_metrics/vendor/clue/stream-filter/src/functions_include.php
343 /modules/ps_metrics/vendor/clue/stream-filter/src/functions.php
344 /modules/ps_metrics/vendor/ralouphie/getallheaders/src/getallheaders.php
345 /modules/ps_metrics/vendor/php-http/message/src/filters.php
346 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment.php
347 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Client.php
348 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Consumer.php
349 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/QueueConsumer.php
350 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Consumer/File.php
351 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Consumer/ForkCurl.php
352 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Consumer/LibCurl.php
353 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Consumer/Socket.php
354 /modules/ps_metrics/vendor/segmentio/analytics-php/lib/Segment/Version.php
355 /modules/ps_facebook/vendor/autoload.php
356 /modules/ps_facebook/vendor/composer/autoload_real.php
357 /modules/ps_facebook/vendor/composer/autoload_static.php
358 /modules/psxmarketingwithgoogle/vendor/autoload.php
359 /modules/psxmarketingwithgoogle/vendor/composer/autoload_real.php
360 /modules/psxmarketingwithgoogle/vendor/composer/autoload_static.php
361 /modules/psxmarketingwithgoogle/vendor/symfony/polyfill-php80/bootstrap.php
362 /src/Core/Localization/Locale/Repository.php
363 /src/Core/Localization/Locale/RepositoryInterface.php
364 /src/Core/Localization/CLDR/LocaleRepository.php
365 /src/Core/Localization/CLDR/LocaleDataSource.php
366 /src/Core/Localization/CLDR/DataLayer/LocaleCache.php
367 /src/Core/Data/Layer/AbstractDataLayer.php
368 /src/Core/Localization/CLDR/LocaleDataLayerInterface.php
369 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Adapter/FilesystemAdapter.php
370 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Adapter/AbstractAdapter.php
371 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Traits/AbstractTrait.php
372 /vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareTrait.php
373 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Adapter/AdapterInterface.php
374 /vendor/psr/cache/src/CacheItemPoolInterface.php
375 /vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareInterface.php
376 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/ResettableInterface.php
377 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Traits/FilesystemTrait.php
378 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Traits/FilesystemCommonTrait.php
379 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/PruneableInterface.php
380 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/CacheItem.php
381 /vendor/psr/cache/src/CacheItemInterface.php
382 /src/Core/Localization/CLDR/DataLayer/LocaleReference.php
383 /src/Core/Localization/CLDR/Reader.php
384 /src/Core/Localization/CLDR/ReaderInterface.php
385 /src/Core/Localization/Currency/Repository.php
386 /src/Core/Localization/Currency/RepositoryInterface.php
387 /src/Core/Localization/Currency/CurrencyDataSource.php
388 /src/Core/Localization/Currency/DataSourceInterface.php
389 /src/Core/Localization/Currency/DataLayer/CurrencyCache.php
390 /src/Core/Localization/Currency/CurrencyDataLayerInterface.php
391 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Adapter/ArrayAdapter.php
392 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Cache/Traits/ArrayTrait.php
393 /src/Core/Localization/Currency/DataLayer/CurrencyDatabase.php
394 /src/Adapter/Currency/CurrencyDataProvider.php
395 /src/Core/Currency/CurrencyDataProviderInterface.php
396 /src/Adapter/LegacyContext.php
397 /src/Adapter/Tools.php
398 /src/Core/Localization/Currency/DataLayer/CurrencyReference.php
399 /src/Core/Localization/Currency/DataLayer/CurrencyInstalled.php
400 /vendor/prestashop/decimal/src/Operation/Rounding.php
401 /src/Core/Localization/Locale.php
402 /src/Core/Localization/LocaleInterface.php
403 /src/Core/Localization/Specification/Price.php
404 /src/Core/Localization/Specification/Number.php
405 /src/Core/Localization/Specification/NumberInterface.php
406 /src/Core/Localization/Specification/Factory.php
407 /src/Core/Localization/CLDR/LocaleData.php
408 /src/Core/Localization/CLDR/NumberSymbolsData.php
409 /src/Core/Localization/CLDR/CurrencyData.php
410 /src/Core/Localization/CLDR/Locale.php
411 /src/Core/Localization/CLDR/LocaleInterface.php
412 /src/Core/Localization/Specification/NumberSymbolList.php
413 /classes/Currency.php
414 /src/Core/Localization/Currency/LocalizedCurrencyId.php
415 /classes/webservice/WebserviceRequest.php
416 /src/Core/Localization/Currency/CurrencyData.php
417 /src/Core/Localization/Currency/CurrencyCollection.php
418 /src/Core/Localization/Currency.php
419 /src/Core/Localization/CurrencyInterface.php
420 /src/Core/Localization/Specification/NumberCollection.php
421 /src/Core/Localization/Number/Formatter.php
422 /classes/Cart.php
423 /src/Adapter/AddressFactory.php
424 /classes/CartRule.php
425 /classes/Product.php
426 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/RedirectType.php
427 /src/Core/Util/DateTime/DateTime.php
428 /src/Core/Domain/Product/Stock/ValueObject/OutOfStockType.php
429 /classes/Pack.php
430 /src/Core/Domain/Product/Pack/ValueObject/PackStockType.php
431 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/ProductType.php
432 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/Reference.php
433 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/Ean13.php
434 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/Isbn.php
435 /src/Core/Domain/Product/ValueObject/Upc.php
436 /src/Core/Domain/Product/ProductSettings.php
437 /classes/Tab.php
438 /src/Core/Domain/Shop/ValueObject/ShopId.php
439 /modules/blockwishlist/blockwishlist.php
440 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_createdata.php
441 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_data.php
442 /src/PrestaShopBundle/Translation/DomainNormalizer.php
443 /classes/Media.php
444 /modules/ps_emailsubscription/ps_emailsubscription.php
445 /src/Core/Module/WidgetInterface.php
446 /modules/ps_facebook/ps_facebook.php
447 /classes/Translate.php
448 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-service-container/src/DependencyInjection/ServiceContainer.php
449 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-cache-directory-provider/src/Cache/CacheDirectoryProvider.php
450 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-service-container/src/DependencyInjection/ContainerProvider.php
451 /var/cache/prod/Ps_facebookFrontContainer.php
452 /modules/ps_facebook/classes/Buffer/TemplateBuffer.php
453 /modules/blockreassurance/blockreassurance.php
454 /classes/ProductDownload.php
455 /classes/tax/Tax.php
456 /src/Core/Localization/CLDR/ComputingPrecision.php
457 /src/Core/Localization/CLDR/ComputingPrecisionInterface.php
458 /src/Core/Cart/Calculator.php
459 /src/Core/Cart/CartRowCollection.php
460 /src/Core/Cart/Fees.php
461 /src/Core/Cart/AmountImmutable.php
462 /src/Core/Cart/CartRuleCollection.php
463 /src/Core/Cart/CartRuleCalculator.php
464 /src/Adapter/Product/PriceCalculator.php
465 /classes/order/Order.php
466 /src/Core/Cart/CartRow.php
467 /vendor/prestashop/decimal/src/DecimalNumber.php
468 /vendor/prestashop/decimal/src/Builder.php
469 /classes/Gender.php
470 /classes/Risk.php
471 /classes/Meta.php
472 /classes/Address.php
473 /classes/ImageType.php
474 /src/Core/Addon/Module/ModuleManagerBuilder.php
475 /src/Core/Util/File/YamlParser.php
476 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Resource/SelfCheckingResourceChecker.php
477 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/ResourceCheckerInterface.php
478 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Resource/FileResource.php
479 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Resource/SelfCheckingResourceInterface.php
480 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Resource/ResourceInterface.php
481 /var/cache/prod/yaml/d0c923aeb85f208a45d2643d27174c2e.php
482 /var/cache/prod/yaml/e733cf08fb4a5c2fa4589e8686649009.php
483 /src/PrestaShopBundle/Service/DataProvider/Marketplace/ApiClient.php
484 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Client.php
485 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/HasEmitterTrait.php
486 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/ClientInterface.php
487 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/HasEmitterInterface.php
488 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Url.php
489 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Utils.php
490 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/MessageFactory.php
491 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/ListenerAttacherTrait.php
492 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Message/MessageFactoryInterface.php
493 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Subscriber/HttpError.php
494 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Event/SubscriberInterface.php
495 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Subscriber/Redirect.php
496 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlHandler.php
497 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlFactory.php
498 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/CurlMultiHandler.php
499 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/Middleware.php
500 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Client/StreamHandler.php
501 /vendor/guzzlehttp/guzzle/src/RequestFsm.php
502 /app/config/parameters.php
503 /src/Adapter/Module/ModuleZipManager.php
504 /src/PrestaShopBundle/Event/Dispatcher/NullDispatcher.php
505 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/EventDispatcher/EventDispatcherInterface.php
506 /src/Core/Hook/HookDispatcherInterface.php
507 /src/Adapter/Addons/AddonsDataProvider.php
508 /src/PrestaShopBundle/Service/DataProvider/Admin/AddonsInterface.php
509 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php
510 /vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php
511 /src/Adapter/LegacyLogger.php
512 /vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerInterface.php
513 /src/PrestaShopBundle/Service/DataProvider/Admin/CategoriesProvider.php
514 /src/Adapter/Module/ModuleDataProvider.php
515 /src/Adapter/Module/AdminModuleDataProvider.php
516 /src/PrestaShopBundle/Service/DataProvider/Admin/ModuleInterface.php
517 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/FileLocator.php
518 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/FileLocatorInterface.php
519 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/Loader/YamlFileLoader.php
520 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Loader/FileLoader.php
521 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Loader/Loader.php
522 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Config/Loader/LoaderInterface.php
523 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/Router.php
524 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/RouterInterface.php
525 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php
526 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/RequestContextAwareInterface.php
527 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php
528 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/Matcher/RequestMatcherInterface.php
529 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Routing/RequestContext.php
530 /src/Adapter/Module/ModuleDataUpdater.php
531 /src/Core/Addon/Module/ModuleManager.php
532 /src/Core/Addon/AddonManagerInterface.php
533 /src/Core/Addon/Module/ModuleRepository.php
534 /src/Core/Addon/Module/ModuleRepositoryInterface.php
535 /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Finder/Finder.php
536 /src/Adapter/Cache/Clearer/SymfonyCacheClearer.php
537 /src/Core/Cache/Clearer/CacheClearerInterface.php
538 /classes/State.php
539 /classes/CMSCategory.php
540 /src/Core/Filter/FrontEndObject/MainFilter.php
541 /src/Core/Filter/FilterInterface.php
542 /src/Core/Filter/FrontEndObject/CartFilter.php
543 /src/Core/Filter/HashMapWhitelistFilter.php
544 /src/Core/Filter/CollectionFilter.php
545 /src/Core/Filter/FrontEndObject/ProductFilter.php
546 /src/Core/Filter/FrontEndObject/EmbeddedAttributesFilter.php
547 /src/Core/Filter/FrontEndObject/CustomerFilter.php
548 /src/Core/Filter/FrontEndObject/ShopFilter.php
549 /src/Core/Filter/FrontEndObject/ConfigurationFilter.php
550 /modules/productcomments/productcomments.php
551 /modules/ps_imageslider/ps_imageslider.php
552 /modules/ps_imageslider/Ps_HomeSlide.php
553 /modules/ps_searchbar/ps_searchbar.php
554 /modules/ps_shoppingcart/ps_shoppingcart.php
555 /modules/ps_facebook/classes/Handler/ErrorHandler/ErrorHandler.php
556 /modules/ps_facebook/classes/Config/Env.php
557 /modules/ps_facebook/classes/Handler/ErrorHandler/ModuleFilteredRavenClient.php
558 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Client.php
559 /modules/ps_facebook/classes/Config/Config.php
560 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Util.php
561 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Compat.php
562 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Processor/SanitizeDataProcessor.php
563 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Processor.php
564 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Context.php
565 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Breadcrumbs.php
566 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Serializer.php
567 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/ReprSerializer.php
568 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/TransactionStack.php
569 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Breadcrumbs/ErrorHandler.php
570 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/Stacktrace.php
571 /modules/ps_facebook/vendor/sentry/sentry/lib/Raven/ErrorHandler.php
572 /modules/ps_facebook/classes/Dispatcher/EventDispatcher.php
573 /modules/ps_facebook/classes/Handler/ApiConversionHandler.php
574 /modules/ps_facebook/classes/Adapter/ConfigurationAdapter.php
575 /modules/ps_facebook/classes/Factory/ContextFactory.php
576 /modules/ps_facebook/classes/API/Client/FacebookClient.php
577 /modules/ps_facebook/classes/Factory/FacebookEssentialsApiClientFactory.php
578 /modules/ps_facebook/classes/Factory/ApiClientFactoryInterface.php
579 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-guzzle-adapter/src/ClientFactory.php
580 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-guzzle-adapter/src/VersionDetection.php
581 /modules/ps_facebook/classes/Provider/AccessTokenProvider.php
582 /modules/ps_facebook/classes/API/ResponseListener.php
583 /modules/ps_facebook/classes/API/EventSubscriber/AccountSuspendedSubscriber.php
584 /modules/ps_facebook/classes/API/EventSubscriber/SubscriberInterface.php
585 /modules/ps_facebook/classes/API/EventSubscriber/ApiErrorSubscriber.php
586 /modules/ps_facebook/classes/Factory/PsApiClientFactory.php
587 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/prestashop-accounts-installer/src/Installer/Facade/PsAccounts.php
588 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/prestashop-accounts-installer/src/Installer/Installer.php
589 /modules/ps_facebook/classes/Handler/ConfigurationHandler.php
590 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-guzzle-adapter/src/Guzzle5/Client.php
591 /modules/ps_metrics/vendor/psr/http-client/src/ClientInterface.php
592 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-guzzle-adapter/src/Guzzle5/Config.php
593 /modules/ps_metrics/vendor/prestashop/module-lib-guzzle-adapter/src/ConfigInterface.php
594 /vendor/guzzlehttp/ringphp/src/Core.php
595 /modules/ps_facebook/vendor/facebook/php-business-sdk/src/FacebookAds/Api.php
596 /modules/ps_facebook/vendor/facebook/php-business-sdk/src/FacebookAds/Session.php
597 /modules/ps_facebook/vendor/facebook/php-business-sdk/src/FacebookAds/SessionInterface.php
598 /modules/ps_facebook/vendor/facebook/php-business-sdk/src/FacebookAds/ApiConfig.php
599 /modules/ps_facebook/vendor/facebook/php-business-sdk/src/FacebookAds/Http/Client.php
600 /modules/ps_facebook/classes/Handler/PixelHandler.php
601 /modules/ps_facebook/classes/Provider/EventDataProvider.php
602 /modules/ps_facebook/classes/Adapter/ToolsAdapter.php
603 /modules/ps_facebook/classes/Repository/ProductRepository.php
604 /modules/ps_facebook/classes/Provider/ProductAvailabilityProvider.php
605 /modules/ps_facebook/classes/Provider/ProductAvailabilityProviderInterface.php
606 /modules/ps_facebook/classes/Repository/GoogleCategoryRepository.php
607 /modules/ps_facebook/classes/Provider/GoogleCategoryProvider.php
608 /modules/ps_facebook/classes/Provider/GoogleCategoryProviderInterface.php
609 /modules/psxmarketingwithgoogle/psxmarketingwithgoogle.php
610 /var/cache/prod/PsxmarketingwithgoogleFrontContainer.php
611 /modules/psxmarketingwithgoogle/classes/Adapter/ConfigurationAdapter.php
612 /modules/psxmarketingwithgoogle/classes/Factory/ContextFactory.php
613 /modules/psxmarketingwithgoogle/classes/config/Config.php
614 /modules/psxmarketingwithgoogle/classes/Handler/RemarketingHookHandler.php
615 /modules/psxmarketingwithgoogle/classes/Buffer/TemplateBuffer.php
616 /vendor/defuse/php-encryption/src/Crypto.php
617 /vendor/defuse/php-encryption/src/KeyOrPassword.php
618 /vendor/defuse/php-encryption/src/RuntimeTests.php
619 /vendor/defuse/php-encryption/src/DerivedKeys.php
620 /vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/WrongKeyOrModifiedCiphertextException.php
621 /vendor/defuse/php-encryption/src/Exception/CryptoException.php
622 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php
623 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/12/ff/f2/12fff224add4c7a79af90ba985b9286e4400545b_2.file.page.tpl.php
624 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_block.php
625 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_inheritance.php
626 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/d1/52/90/d15290245ea314769e760d47583a9ae6d1f1a2ac_2.file.page.tpl.php
627 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/13/d5/36/13d536cb6e6a8192b3eafce0ecd88dce515cb252_2.file.layout-full-width.tpl.php
628 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/5c/0c/d6/5c0cd6b909b19b6e241cc3fc679a5e7f43049cfe_2.file.layout-both-columns.tpl.php
629 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/30/f8/1f/30f81f6a4fae04c2cef421dbedc5a4ceb5ce942f_2.file.helpers.tpl.php
630 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_tplfunction.php
631 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/0a/7f/ea/0a7fea0e02e8be070a2d8040633f357c646305d9_2.file.head.tpl.php
632 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_foreach.php
633 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/b3/e7/71/b3e7717be64312ef881f46a1766022b9f0dc9e89_2.file.head-jsonld.tpl.php
634 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/5b/6d/59/5b6d599c77eadca3cb97046548538420b7e751d4_2.file.pagination-seo.tpl.php
635 /vendor/smarty/smarty/libs/plugins/modifier.replace.php
636 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/a9/45/6e/a9456ef9c380528c6cfe491e1c09b96eaa61427b_2.file.stylesheets.tpl.php
637 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/e1/f7/42/e1f742ec2fb805f201c4c436ca82e3a1dda72ee6_2.file.javascript.tpl.php
638 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/c2/0c/b8/c20cb8cc38d80631800ef35a655021516b58fb1c_2.file.product-activation.tpl.php
639 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/31/14/63/311463ca402bcf8d0e91029de2546abde3c61a81_2.file.header.tpl.php
640 /modules/ps_contactinfo/ps_contactinfo.php
641 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/0e/b2/11/0eb2119957cbc13b240126b3ccd8fac8f109f1e2_2.module.pscontactinfonav.tpl.php
642 /modules/ps_languageselector/ps_languageselector.php
643 /modules/ps_currencyselector/ps_currencyselector.php
644 /modules/ps_customersignin/ps_customersignin.php
645 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/d5/f8/f5/d5f8f570180f74d1dbdd1a1d2af0445e90a6650c_2.module.pscustomersigninpscustome.php
646 /src/Adapter/Cart/CartPresenter.php
647 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/35/65/5e/35655e6409b6198f29dd6e732ef9598dec599880_2.module.psshoppingcartpsshoppingc.php
648 /modules/ps_mainmenu/ps_mainmenu.php
649 /modules/ps_mainmenu/ps_menutoplinks.class.php
650 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/41/df/19/41df1985130dffd7d3fe4cb369091546a0b40be7_2.module.psmainmenupsmainmenu.tpl.php
651 /vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_method_gettemplatevars.php
652 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/11/0e/c7/110ec72aa9921d2c382ad628bdb2f0bc5105a617_2.module.pssearchbarpssearchbar.tp.php
653 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/44/c7/df/44c7df007417f3e018f27aaaebd9b241e4c84bc1_2.file.notifications.tpl.php
654 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/9a/30/3e/9a303e238a2826bf17b2e468f3f82f94d8c404da_2.file.breadcrumb.tpl.php
655 /var/cache/prod/smarty/compile/classiclayouts_layout_full_width_tpl/6f/b8/52/6fb8524b73617541a744204f7b4cba0d898bf9d5_2.file.footer.tpl.php
656 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/30/7d/c6/307dc6bd4724d29d1572cc301dd7148e962604ef_2.module.psemailsubscriptionviewst.php
657 /modules/psgdpr/psgdpr.php
658 /modules/psgdpr/classes/GDPRConsent.php
659 /modules/ps_socialfollow/ps_socialfollow.php
660 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/80/ac/9d/80ac9ddb06fe7b43ffdd2f5cd1185536480d2577_2.module.pssocialfollowpssocialfol.php
661 /modules/ps_linklist/ps_linklist.php
662 /modules/ps_linklist/src/Presenter/LinkBlockPresenter.php
663 /modules/ps_linklist/src/LegacyLinkBlockRepository.php
664 /modules/ps_linklist/src/Model/LinkBlock.php
665 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/90/65/48/906548e89c8c6025457ddaeffb1980a0c743b872_2.module.pslinklistviewstemplatesh.php
666 /modules/ps_customeraccountlinks/ps_customeraccountlinks.php
667 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/42/f9/46/42f9461127ce7396a601c2484841253ea5ba658f_2.module.pscustomeraccountlinkspsc.php
668 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/d3/be/a1/d3bea152bc88d6ad4c16c87750962bcaf4f57aa3_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
669 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/99/92/f3/9992f3fe04dd41bcec1a2029cf07bead637caf4d_2.module.pscontactinfopscontactinf.php
670 /vendor/smarty/smarty/libs/plugins/function.mailto.php
671 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/53/1f/f5/531ff5fadbab34ae9adf28c596f08da4ca8fffe0_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
672 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/b3/9f/fe/b39ffe0e9a6e5e655319605fb4fac018757bed47_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
673 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/f9/93/73/f9937302c902c18a7e92f61a7bb91ac32c58d2fe_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
674 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/d8/d0/86/d8d086f3098974d41bc92b06c33cf9e584313501_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
675 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/99/ff/6f/99ff6f99ecd074931a71deddfe65081482db8401_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
676 /var/cache/prod/smarty/compile/classic/a6/cf/26/a6cf26c62a3d814aa3a70f19a62034bfdce54c8a_2.module.blockwishlistviewstemplat.php
677 /modules/statsdata/statsdata.php
678 /classes/Guest.php
679 /src/Adapter/ContainerFinder.php
680 /src/Core/String/CharacterCleaner.php
681 /classes/Connection.php
682 /classes/Page.php
683 /classes/ConnectionsSource.php